Aanmelden voor het goede doel 2019

M.b.t. het goede doel van het ondernemersgala 2019 richt het bestuur van GoBoZ zich dit jaar op ondernemerschap, t.w. in het bijzonder op startende c.q. potentiële ondernemers.

Stichting Ondernemersgala Bergen op Zoom (kortweg GoBoZ) is voornemens 3 tot max. 5 startende, c.q. potentiële ondernemers een podium en faciliteiten te bieden, teneinde hun (ondernemings)plannen te presenteren, te versterken en ten uitvoer te brengen, zodat hun plannen uiteindelijk verwezenlijkt kunnen worden en resulteren in een feitelijke onderneming, c.q. een versterkte (reeds gestarte) onderneming.

GoBoZ wil aan die ondernemers middelen en faciliteiten ter beschikking stellen voor coaching, haalbaarheidsonderzoek e.d., welke middelen worden verkregen uit de opbrengsten van de jaarlijkse veiling voor dit goede doel, voorafgaande aan (online) en tijdens (live) het gala 2019.

Aanmelden? Lees dan onderstaande informatie en voorwaarden en stuur een mail via de knop! 

Definities

Ondernemer met een bijzonder idee of plan:
Ondernemer (natuurlijk persoon) in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, woonachtig in de Gemeente Bergen op Zoom, die doende is met het uitwerken en realiseren van een (bijzonde) idee of plan voor zijn bedrijf.

Podium:
Presentatie van het (ondernemings)plan middels een persoonlijke uiteenzetting, opgenomen op een videofilm van maximaal 3 minuten, welke tijdens het gala zal worden vertoond ten overstaan van alle gasten. V.w.b. de videofilm wordt in technische zin daarin voorzien door Goboz.

Faciliteiten:
De kandidaat wordt coaching aangeboden t.b.v. zijn of haar (ondernemings)plan c.q. (op schrift gestelde) ideeën (gedachten) ter verdere ontwikkeling en verruiming van hun bestaande op nieuw op te zetten onderneming. Dit mag ook een eerste idee (gedachte) zijn omtrent een op te zetten onderneming. Die geboden coaching zal zijn gelegen op het vlak van ondernemerschap (algemeen), op het financiële vlak, het juridisch vlak alsmede op technisch vlak. De coaching wordt aangeboden door een groep van (oud) ondernemers met een langdurige en aanzienlijke staat van dienst in het bedrijfsleven, hierna te noemen “commissie van wijze mannen/ vrouwen”.

Beoordeling:
De toelating van de kandidaten wordt beoordeeld door de “commissie van wijze mannen/vrouwen”. Na selectie zal een maximaal 5 kandidaten de bovengenoemde faciliteiten worden aangeboden en het begeleidingstraject worden ingezet. Hoeveel financiële middelen hiervoor zullen worden aangewend, is mede afhankelijk van de voorgelegde plannen en uiteraard de opbrengst van de veiling t.b.v. dit goede doel 2019 van GoBoZ.

Aanmelding:
Aanmelding van kandidaten via deze pagina (d.m.v. het formulier) met opgave van uw voorna(a)m(en), roepnaam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, datum start (ondernemings)plan, c.q. inschrijving Kamer van Koophandel (kopie uittreksel KvK toevoegen indien van toepassing) alsmede een volledig uitgewerkt (ondernemings)plan. Voorts dient de kandidaat zijn of haar status t.a.v. Nederlanderschap aan te tonen. (middels kopie paspoort of kopie id-kaart) Aanmeldingen welke niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.

De aangemelde kandidaat accepteert, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden als onderstaand verwoord.

Voorwaarden:
De kandidaat geeft toestemming aan het bestuur van GoBoZ alle gegevens welke in de aanmelding zijn opgenomen en alle informatie welke in de voortgang van de procedure opkomt, op te nemen in de website van GoBoZ en deze te gebruiken in elke vorm van communicatie tussen GoBoZ en de “commissie van wijze mannen/vrouwen”. Na verkregen toestemming kan ook worden gecommuniceerd met de pers. In deze neemt GoBoZ geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van enige communicatie.

De toelating van kandidaten en de selectie van kandidaten waarmee het begeleidingstraject uiteindelijk wordt ingezet, kan niet worden betwist (bezwaar). De “commissie van wijze mannen/ vrouwen” bepaalt in deze, zonder opgaaf van redenen of het afleggen van enige verantwoording.

Bergen op Zoom, juli 2019
Bestuur Stichting Ondernemersgala Bergen op Zoom (GoBoZ)

Vergeet dus niet deze informatie te vermelden in je mail om je aan te melden:

– Voorna(a)m(en)
– Roepnaam
– Achternaam
– Geboortedatum
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Datum start (ondernemings)plan
– c.q. inschrijving Kamer van Koophandel (kopie uittreksel KVK toevoegen indien van toepassing)
– Volledig uitgewerkt (ondernemings)plan als bijlage.
– Aantoning status t.a.v. Nederlanderschap (kopie paspoort of id-kaart)

Aanmeldingen welke niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.
Als je je aanmeld accepteer je, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden als op deze pagina verwoord. 

© 2019 – GoBoZ Ondernemersgala Bergen op Zoom  |  Website: Studio Quay Privacy Statement